2009. június 20., szombat

A FUGA, mint mindannyiunk szégyene II.


Április vége táján tettem közzé a gondolataimat a FUGA Dévényi Tamás által jegyzett utcai portálhomlokzatáról és a nagyterem belső architektúrájáról. A hangsúly elsősorban az utcai portálon volt, az ügy iránt a BÉK honlapján fellelhető képek közül elsőként a tervezett utcai portál szánalmas disszonanciája keltette fel a figyelmemet. Amikor legelőször megláttam ezt a képet azonnal lúdbőrös lettem tőle. Először magam is azt hittem, hogy nem látok jól, ez csak valamilyen tévedés lehet, de aztán szépen kikristályosodott előttem, hogy bizony az ezen a képen látható portált tervezi a Budapesti Építész Kamara megvalósítani a saját budapesti szakmai központja bejáratának.

http://szabadalkotok.blogspot.com/2009/04/fuga-mint-mindannyiunk-szegyene.html

Úgy éreztem, hogy itt szakmailag valami olyannyira nem koherens, hogy meg kell szólalnom, fel kell hívnom a kollégák figyelmét valamire, mielőtt valóban a szégyen lemoshatatlan lesz rólunk. Hiszen mégiscsak a BÉK imázsát, azzal együtt pedig az ott jegyzett építészek színvonalát fogja ez a tervezett építészeti központ markánsan közvetíteni. Nem lehet számunkra közömbös ez az imázs, ha már egyszer a BÉK létrehozza és működtetni kívánja a FUGÁ-t. Arra azonban még álmomban sem gondoltam volna, hogy hátborzongató előérzetem ilyen hamar igazolást nyer: A Népszabadság Online-on tegnap Bárkay Tamás publikálta a Hermes-udvar eredeti állapotát bemutató fotót, mellette pedig a jelenkori állapot képét is, amely egy későbbi rendkívül dilettáns átalakítás jegyeit viseli magán.

http://nol.hu/ajanlo/20090619-utazas_az_art_decotol_a_zartszelvenyig

Az egykori Hermes-udvar korabeli bejárati homlokzataAz egykori Hermes-udvar Petőfi Sándor utcai jelenkori portálhomlokzata

Észrevételemre a tervezett állapot képeit közzétevő és a tervezési munkákat végző Dévényi Tamás, aki egyúttal a BÉK elnökségének is tagja, valamint a Fővárosi Tervtanács 2002 óta "állandó tagja", dehonesztáló, engem szó szerint lehülyéző stílusban reagált a korábbi tárgybeli blogbejegyzésemhez fűzött hozzászólásában.

Mindezek után a Hermes udvar Petőfi Sándor utcai homlokzatának eredeti állapotát tükröző korabeli fotó alapján az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:

Dévényi Tamás előbbiekben említett kijelentései szörnyű szakmai dilettantizmusról és/vagy gondatlanságról tesznek tanúbizonyságot. Dévényi fölényesen lehülyézett, arra hivatkozva, hogy az általa közzétett képeken látható tervezett állapot az eredeti állapot helyreállítása kíván lenni, ezért az architektúra minősége nem kérhető rajta számon, azt az eredeti tervezőkön, a 100 évvel ezelőtti Kármán és Ullmann irodán indítványozta számonkérni.

A Népszabadság Online-on közzétett korabeli fotó azonban egyértelművé teszi, hogy Dévényi Tamás állítása semmiképpen sem felelhet meg a valóságnak, hiszen a fotón világosan látható, hogy a portál homlokzatának eredeti architektúrája köszönőviszonyban sincs a Dévényi által közzétett tervezett állapottal. A portál jelenkori állapotát bemutató második felvétel alapján pedig azt is megállapíthatjuk, hogy Dévényi tervezett látványrajza ennek az architektúrának a felújított mása.

Mindebből arra következtethetünk, hogy a valódi eredeti állapotot valamikor - vélhetően átépítés, vagy háborús kár okán - dilettáns beavatkozással durván megváltoztatták. Dévényi pedig elkövette azt a védhetetlen szakmai hibát, hogy ezt a megváltoztatott állapotot tekintette eredetinek, és ezt kívánja "eredetiként" helyreállítani.

Mielőtt a FUGA kapcsán az április 21-i blogbejegyzésemet írtam nem álltak rendelkezésemre az épület homlokzatáról korabeli rajzok vagy adatok. Mindössze a saját szememre és építészeti érzékemre hagyatkozva tettem közzé az aggodalmaskodó gondolataimat. Igen erős volt bennem ugyanis a kétely, hogy a Dévényi Tamás által a BÉK honlapján közzétett látványrajz az eredeti tervezők kezenyomát követné. Túlságosan idegennek tűnt a kompozíció, túl erősnek éreztem a disszonanciát. Miután Dévényi közölte velem a válaszában, hogy ő csupán az eredeti állapotot állítja helyre, az építészeti érzékem továbbra is fenntartást sugallt, nem tudtam elfogadni Dévényi érvelését, és ezért határozottan kinyilvánítottam, hogy ha ez az eredeti állapot, akkor ehhez nem kellene ragaszkodni, mert ez eredetiként sem lehetett így jó. A magam részéről elhatárolódtam a Dévényi-féle tervezett állapot architektúrájától, mondván, hogy én ebbe az építészeti központba ezen a portálon keresztül a lábamat sem fogom betenni.

Tény, hogy mindannyian követhetünk el hibákat, de az elvárható gondosság helyett végzett felületes szakmai munka nem ebbe a körbe tartozik. Itt nem egy puszta véletlenszerű hibának vagyunk a tanúi, hanem egy alapvető szakmai mulasztásnak, a kellő gondosság hiányának. Súlyosbítja ezt a helyzetet az, hogy Dévényi Tamás még azt követően sem vette a fáradságot arra, hogy ellenőrizze önmagát és a körülményeket, miután figyelmeztető jelzést kapott arról, hogy a homlokzati architektúrával szemben komoly aggályok vethetők fel. Dévényi e kollegiális jelzést fölényességgel és pökhendiséggel, a probléma felvetőjét lehülyézve válaszolta meg, ahelyett, hogy elgondolkodott volna és ellenőrizte volna az architektúra eredetiségét, az általa közzétett látványkép megalapozottságát.

A fentiek alapján nyugodtan kijelenthető, hogy Dévényi Tamás méltatlanná vált a Fővárosi Tervtanács tagságára. Ezért itt és most e helyről felszólítom Dévényi Tamást, hogy ebből az ügyből a következtetéseket magára nézve vonja le, és önként távozzon a Fővárosi Tervtanácsból. Nem lehet helye egy ilyen bíráló testületben olyan kollégának, aki a kritikai észrevételre a szakmaiság teljes mellőzésével, cinizmussal és hülyézéssel válaszol, aki valótlanságot állít, és aki a saját gondatlan és felületes munkájával az egész kamarai tagságot megszégyenítő helyzetbe hozza. A kulturált az lenne Dévényi részéről, ha egyúttal a BÉK elnökségi tagságáról is lemondana, de ott építészeti értelemben talán kevesebb kárt tud okozni, mint a tervtanácsban, ez a lemondás már a saját lelkiismeretén múlik, no és a tagság toleranciaszintjén.

Mindezeken túl nem mehetek el szó nélkül amellett sem, hogy a nyilvános észrevételem ellenére az érintett BÉK tagságból rajtam kívül senkinek sem tűnt fel a FUGA tervezett portálhomlokzatának architektúrájában rejlő feltűnő anakronizmus, disszonancia és dilettantizmus. Fájdalmas, hogy ennyire nem látnak a kollégák, vagy aki lát, az viszont csöndben marad és hallgat. Hol volt most az összeszokott, egymás vállát lapogató szakmai kritikai megmondó-kórus Wesselényi-Garay Andorral, Bardóczi Sándorral, Masznyik Csabával, Vargha Mihállyal és Zsuppán Andrással? Hogyan lehetséges az, hogy e vájtszemű építészkritikusoknak nem tűnt fel semmi a FUGA portálhomlokzatával kapcsolatban? Hogyan lehetséges az, hogy ennyi bába között is képesnek bizonyult a szakma ekkora műhibát elkövetni és szégyenbe taszítani a tagságot? (Egy szerencsénk van: még van lehetőség a kijavításra!) Ennyi okos megmondóember és zsűri kezén hogyan tudott egy ekkora szarvashiba átcsúszni úgy, hogy az senkinek a szemét nem bántotta? Hol vannak az önmagukat "látó"-nak deklarált kollégák élesszemű meglátásai??? A FUGÁ-ban tartott kamarai küldöttgyűlésen megjelent kollégák egyikének sem tűnt fel semmi?

Egyébként a hiba elkövetésének oka-módja nagyjából rekonstruálható: feltehető, hogy Dévényinek nem állt rendelkezésére az eredeti állapotot bemutató fotó, de kérdés, hogy egyáltalán mennyire gondos előkészítő-kutató munkát folytatott? Ugyanis ha csak homlokzatrajzok álltak rendelkezésére, és nem kellő figyelmességgel tanulmányozta azokat, akkor metszetrajz hiányában a homlokzat mélységi tagoltsága elkerülhette a figyelmét, és a különböző mélységű homlokzatsíkokat kivetíthette a külső homlokzat síkjára. Tekintettel arra, hogy a jelenkori állapot ezt a verziót támasztja alá, az óvatosságot, a gondos kutatómunkát mellőzte. Az azonban mindenképpen a rovására írható, hogy nem érzékelte az architekturális diszkrepanciát. Ugyanis megfelelő érzék esetén már ez is elegendő kellett volna legyen ahhoz, hogy gondosabban kutassa az eredeti állapotot. Valószínűsíthető egyébként, hogy a homlokzat mélységi tagoltsága alapos helyszíni feltárásokkal is megállapítható lehetett volna. Akárhonnan is közelítjük meg a kérdést, Dévényi Tamás mulasztására nincs mentség, különösen nincs az általa betöltött szakmai tisztségek miatt elvárható fokozott gondosság miatt. Amiatt pedig különösen nincs, hogy az egész budapesti kamarai tagság számára idézett elő ilyen szakmai szégyenhelyzetet.

Az ügyben felelős kollégáknak, a BÉK elnökségének, még talán nem késő a Dévényi Tamás által elkövetett szakmai hibát mielőbb orvosolni, mindannyiunk amúgy is ingadozó lábakon álló szakmai presztízsének megóvása érdekében.

Ódor Tamás
Szabad Alkotó építész
a BÉK (kényszerű) tagja

15 megjegyzés:

 1. Szia!

  Nagyon jól látod a dolgot!
  Támogatlak.
  Üdv:
  Bereczki S.

  VálaszTörlés
 2. kedves tamas,

  van az elejen egy mondat, miszerint on kotelessegenek erezte, hogy erre felhivja a figyelmet, es reagaljon. a hiba itt van.

  senki nem kerte.
  senki nem akarja.

  onnek uldozesi maniaja es feltunesi viszketegsege van.

  senki nem figyel onre es minel nagyobb baromsagokba maszik bele es kavarja a szart, annal jobban fognak onre tojni. nem bantani akarom, szeretnem, ha latna kintrol a sajat helyzetet es azt amibe eppen sodorja magat. on egy nagyon ertelmes, szeleslatokoru ember. hagyja ezt a sziszifuszi harcot, nem nyerhet.

  ez van.

  udvozlettel:

  moe

  VálaszTörlés
 3. Legutóbbi hozzászólásodban még tegeződést kezdeményeztél...

  A hiba itt van.

  Még ha anonym is a hozzászólás, akkor sem ártana eldönteni, hogy anonym nick-ként milyen szerepet szánsz magadnak, önnek.

  Neked, önnek felesleges aggódnia értem, kitűnően látom és kezelem a saját helyzetemet, és köszönöm szépen, jól vagyok.

  Azt mindenesetre szerencsésebbnek tartanám, ha a hozzászólások a topik témájához, és nem a személyem ilyen-olyan méricskéléséhez kapcsolódnának. Különösen egy olyan ügyben, mint ez a jelenlegi FUGA-portál ügye, amelyik a személyemtől teljesen függetlenül tárgyalható.

  Hadd kérdezzek vissza: a te, az ön hozzászólását kérte valaki? Akarja valaki? Lehet vele valamit nyerni? Nem? Akkor pedig mi értelme?

  Egyébként szerencsére nincs üldözési mániám, de ha lenne, akkor rád/önre akár azt megalapozó bizonyítékként is hivatkozhatnék.

  üdv

  ÓT

  VálaszTörlés
 4. Nincs mese, Dévényinek ezek után távoznia kell a Fővárosi Tervtanácsból. Ezek kőkemény tények.

  V.T.

  VálaszTörlés
 5. ezt az egész tervtanácsosdit inkább úgy fel kellene oszlatni, ahogy van, tokkal-vonóval. Túl sok már a botrány, a tervtanácsok értelme pedig nem látszik semmiben. Úgy értem, azon kívül, hogy a tagjainak jó melegedő és "pogácsázó" hely... (na és a stex sem mellékes, főleg a mai inységes időkben)

  Ány Sárk

  VálaszTörlés
 6. Ány Sárk legutóbbi hozzászólásához:

  A magam részéről nem tekintem ennyire sommásan elintézhetőnek a tervtanácsok ügyét. Fontos lenne ehelyett inkább értelmes szakmai vitát folytatni, pro- és kontra. A sommás, zsigerből jövő elutasítás éppolyan káros, mint az ugyanilyen fajta (ill. önérdekalapú) tervtanács-pártiság.

  Az építészfórumon egyszer már kísérletet tettem a tárgyban konstruktív szakmai vita kibontakoztatására:

  "Szeretnék a hozzászólók közreműködésével egy mérleget készíteni arról, hogy mennyiben tekinthető társadalmilag hasznosnak és nélkülözhetetlennek a tervtanácsok tevékenysége, és mennyiben teljesen felesleges akadálynak."

  Sikeres tervtanácsi esetek gyűjteménye
  http://epiteszforum.hu/node/11236

  Egyetlen olyan hozzászólás sem érkezett, amelyik egy konkrét példázatot vázolt volna, hogy valahol valamikor a tervtanács közreműködése révén a közösség valamilyen építészeti értékkel gyarapodott volna, és a tervtanács nélkül ez az érték nem jött volna létre.

  Ebből indirekt következtetéseket azért le lehet vonni a tervtanácsok értelmét illetően, de én még mindig nem adnám fel, hátha valaki tud olyan meggyőző esetet elénk tárni, amelyik a tervtanács létjogosultságát világosan alátámasztja.

  ÓT

  VálaszTörlés
 7. 1.szerintem nagy hiba volt, hogy Devenyi Tamas lealacsonyodott ehhez a bloghoz, gondolom hirtelen felindulasbol tette. egyebkent a "lehulyezes" es ha valaki azt gondolja, hogy "a masik hulyet csinal magabol" ket teljesen kulon dolog.
  2.a tervek szerintem is rosszul neznek ki, de meg kell nezni majd ha kesz lesz.nem kell ezt a "mondjon le!" divatot kovetni, plane megalapozatlanul.
  3.Kedves OT on valoszinuleg nem hulye, de tenyleg hulyet csinal magabol.
  Lora

  VálaszTörlés
 8. Hali, Névtelen társ! Azért van ebben a lealacsonyodásban valami izgi, nem? Mert hát gondolom velem együtt te is lealacsonyodni jöttél ide, nemde? Igazad van, igenis kellenek ilyen tuti helyek, ahol néhanapján jólesik egy kicsit a mélyben körülnézni. Már csak azért is, hogy jobban tudjuk értékelni, hogy mi amúgy a magasban vagyunk. Jó ötlet a direkt lehülyézés helyett a "hülyét csináltál magadból" formula is. Ajánlani fogom mindenkinek! Ez annyira édi, sőt már kifejezetten olyan baráti vállveregetésszerű. Tényleg sokkalta kulturáltabb, mint egy szimpla lehülyézés! És egy tervtanácsi taghoz minimum ez a stílus illik, ne legyen már bunkó, hogy csak úgy direktbe lehülyéz valakit, igenis elvárható egy tervtanács állandó tagjától, hogy a lehülyézésének legyen stílusa, és nehogy már közvetlenkedjen a kis senki noname kamarai tagokkal. Ilyen frankó manusok kellenek nekünk, mint ez a Dévényi sztem is!!! Az ilyen Ódor-féléket meg egyszerűen le kell tojni (és akkor még finom voltam).
  csá-csumi

  VálaszTörlés
 9. kedves csumi, igen, enis lealacsonyodni jottem,
  de orulok hogy szerinted is ilyen franko manusok kellenek, mint a Devenyi, akkor megis ugyanazt gondoljuk. es csak ismetelni tudlak, az ilyen odor feleket meg le kell tojni. jol osszehoztad a kis iromanyod, nem is kell nagyon kiegesziteni.
  L

  VálaszTörlés
 10. Ugy látom, hogy a napnál is világosabb tények sem képesek bevilágitani egyesek elsötétitett ablakán. OT irásában nem találtam egyetlen olyan kitételt sem, amelyik Dévényit csak úgy kedvtelésböl alázná. Söt, az irása már-már kinosan tárgyszerü akar lenni, ami miatt talán kissé száraz, nem eléggé "olvasmányos" (egyszoval hiányoznak belöle az érzelmi felütések). Tény, hogy nem dicséri agyon Dévényit, de az is tény, hogy Dévényi felelötlenül végezte a rábizott munkát, és felelötlenül szolta le Odort miután elöször szová tette a véleményét. Teljesen igaza van Odornak, hogy ilyen ember minek maradjon a tervtanácsban, van böven más, akivel be lehet tölteni a megüresedö helyet. Amugy szvsz is jobb lenne feloszlatni az egészet. A hozzászolásokbol pedig azt látom, hogy nem lehet meguszni a gyomorbol jövö érzelmi alapu fröcsögést, hiába van szo tényekröl. A két foto önmagáért beszél. A különbség ordito. Van akinek mégis "megalapozatlan" a kritika. Arrol nem is beszélve, hogy Lora szerint is "rosszul néznek ki a tervek", de szerinte ezzel nem kell foglalkozni, mert majd az eredmény jo lesz.

  Kedves Lora! Gondolom, te nem épitész vagy, és ezért nem vagy járatos abban, hogy egy épitésznek mi is a dolga. Többek között éppen az, hogy ELÖRE le tudják rajzolni, ábrázolni tudják a TERVEZETT állapotot. Azt, ami még nincs, de majd lesz. A te véleményed - sajnos - azt a látszatot kelti, hogy Dévényi esetleg nem képes erre, elöre nem tudja számunkra bemutatni, hogy mi is az elképzelése, de majd várjuk ki a végét. Kedves Lora, tudod, igy épitkeznek az engedély nélkül épitkezök, akár tervek nélkül, fejböl, aztán a végén majd kell rá kérni egy fennmaradási engedélyt. Ha valaki igy képes jot csinálni, én azt a Szabad Alkotok támogatojaként értékelni is tudom. De aki ilyen önkényes alkoto, és nem hajlando a közösség szabályait magára vonatkoztatni, annek nincs helye a közösségi érdeket képviselni hivatott tervtanácsban. Sajnos. Remélem, ezt most elég világosan "megalapoztam".

  VálaszTörlés
 11. kedves k.leslie! En csupan azt gondolom, hogy ezek a laikusoknak szolo kepek nem eppen a legmegfelelobb kiindulopontjai egy epiteszeti vitanak, raadasul ilyen kifejezetten tamado es
  durva cimekkel hogy "a fuga mindannyiunk szegyene" meg "Devenyi Tamas megbukott". Elhamarkodottnak es egyertelmuen gonosznak erzem a kritikat, ezert irtam, es bosszanto hogy az orszagban ez a primitivseg megy, OT siman elmehetne irni a blikknek. Es nem kell ilyen hangnemben valaszolni, ahogy az elobb, eddig is ertettem mindent, csak nem ertek vele egyet. L.

  VálaszTörlés
 12. Kedves Lora!

  Megnyugtat, hogy lehet veled indulatmentesen is eszmecserét folytatni. Tiszteletben tartva ez utobbi véleményedet, van némi hozzáfüznivalom.

  1.
  Szerintem erös csusztatás ugy beállitani a BÉK honlapján, a FUGA tervezett állapotárol Dévényi által a kamara egész tagsága számára közzétett képeket, hogy azok "laikusoknak szoltak". A kamara tagságát tekintené Dévényi kollégánk laikusoknak? Ez igy nagyon durva lenne, nem is hinném, hogy igy van, akkor viszont te értelmezed tévesen a közzétett képek szerepét.

  2.
  Ha valaki közzétesz valamit, az kritizálhato. Legalábbis ott, ahol nem despotizmus van.

  3.
  OT azon véleménye, hogy a FUGA a kamara szégyene, miért lenne gonoszkodás? Ö igy látja, ez a véleménye. Sok hasonloan sommás véleményeket közlö társainkkal ellentétben OT kolléga legalább vette a fáradságot, és a véleményét igyekezett elég alaposan, azt alátámaszto tényanyagok ismertetésével, megindokolni. Bárcsak a tervtanácsok tagjai forditanának ennyi fáradságot arra, hogy a durván megfogalmazott elutasito véleményüket meg is indokolják, ahelyett, hogy amindössze annyit jelentenek ki, hogy a tervezett alkotás nem illik bele a környezetébe. Csak igy, minden további konkrét indoklás nélkül. És egy ilyen laza tervtanácsi indoklás elegendő lehet ahhoz, hogy valaki ne kapjon épitési engedélyt. Vagyis a dolgoknak következményeik vannak. Ugyanigy indokolt az is, hogy ha egy tervtanácsi tag követ el ilyen brutális szakmai hibát, mint Dévényi, akkor az sem maradhat következmények nélkül. Ez igy fair. És ebben nincs sem gonoszkodás, sem "támadás", hanem ezt kivánja meg a kulturált öntudatos polgári magatartás: a jogtudat, felelösségtudat és tetteink következményeinek a vállalása épitheti fel fokrol-fokra, lépésröl-lépésre az általunk is vágyott normálisan müködö polgári demokráciát.

  A hangnemet pedig Dévényi kolléga adta meg, OT lehülyézésével. Ezt azért kár lenne vitatni... KL

  VálaszTörlés
 13. Nem akartam ilyen hosszan beszélgetni, de mostmár mindegy. Gondoltam, hogy kicsit innen fúj a szél, hogy nem fogadták el valakinek/valakiknek a gyönyörű tervét. Szerintem a hangnemet Ódor Tamás adta meg a fent említett cikk címekkel. Ettől függetlenül, lehet, hogy énis dühös lennek ha nem kapnék építési engedélyt és felületességen kapnám az embereket akik ítélkeznek mások felett. Viszont biztosan oldalakat lehetne írni arról, hogy miért nem jó Ódor Tamás terve, ugyanúgy ahogy ő kritizálta a FUGA terveit!! Ezt a beszélgetést részemről le is zárnám. üdv L.

  VálaszTörlés
 14. Kedves L!

  Köszönöm, hogy mégis rávetted magad, és bővebben kifejtetted a gondolataidat, és azok mozgatórugóit.

  Arról nem kívánlak meggyőzni, sem téged, sem mást, hogy ennek a FUGA-val kapcsolatos írásomnak az égvilágon semmi köze nincs az általam a XII. kerületbe tervezett, és méltatlanul meggyalázott épülettervemhez. Aki így akarja gondolni, hát tegye, erről nem tudok lebeszélni senkit. Csupán megjegyzem: köze nincs a két dolognak egymáshoz.

  Fontos dologra hívtad fel a figyelmet az összehasonlításoddal: valóban, nem is kívánnám vitatni, hogy bárki bármikor tud fogást találni az általam tervezett épületen (mint egyébként bármelyik másikon is), és a magam részéről sem tekintem azt az építészet csúcsteljesítményének. A vita egyébként korábban - legalábbis a részemről - nem is erről szólt.

  De az általad említett tervem EGY MAGÁNBERUHÁZÁS EGY OLYAN KÖRNYEZETBEN AMELY A KÖZÉRDEKTŐL A LEHETŐ LEGTÁVOLABB fekszik.

  Ellenben a Dévényi Tamás által publikált látványtervek azt a FUGA-t ábrázolják, amely a közös SZAKMAI KAMARÁNK KÖZÉPPONTJA KÍVÁN LENNI, KÖZÖSSÉGI FÓKUSZPONT, AMELY EZÁLTAL EGYÚTTAL A KÖZÉRDEK KÖZÉPPONTJÁBAN IS ÁLL, KÖZCÉLÚ BERUHÁZÁS, AMELYBEN MINDEN KAMARAI TAG RÉSZTULAJDONOS.

  A fentiekből következik, hogy miközben én, mint ÉRINTETT, teljes joggal formálok véleményt - ráadásul megalapozottnak bizonyultat - a FUGA kapcsán, addig az általam a hegyvidék egy eldugott zugába tervezett magánépülethez a köznek vajmi kevés köze van. Az tipikusan az az eset, amikor a megánérdeket odáig kötelességünk engedni terjeszkedni, ameddig az közösségi érdekbe nem ütközik. Ajánlom figyelmedbe ezzel kapcsolatban a Magyar Köztársaság Alkotmányát, vagy úgy általában véve a polgári társadalom alapeszményeit.

  Üdvözlettel,

  ÓT

  VálaszTörlés