2009. október 21., szerda

A TANULSÁG

Tegnap, október 20-án, lezajlott a Szabad Alkotók szervezésében az első szakmai közéleti tanácskozás. A helyszín a Bartók Béla úti Nevada Pub különterme volt, amely így egyfajta "új építészpince" szerepet tölthetett be. Ezúton is szeretném minden résztvevőnek kifejezni a hálás köszönetemet a megjelenésért, a lezajlott vitában vállalt aktív szerepvállalásért. Igyekeztem a meghívottak körét úgy összeállítani, hogy minél heterogénebb legyen a társaság, hiszen a meghívóban is megfogalmazott cél az előkészítő munkaanyag kikristályosítása volt. Alighanem túllőttem a célon, mert a tanácskozás tanulsága végül is az lett, hogy a 3 héten át előkészített és e-mail-ekben folyamatosan frissített, mintegy 15 oldalas munkaanyagból a társaság egyetlen egy közösen felvállalható mondatban sem tudott megegyezni. Vagyis beszélgettünk egy jót, és az egyetlen közös nevező az volt, hogy a szakmai közélet jelenlegi helyzete, módja és formája tűrhetetlen.

Megy tehát minden tovább úgy, ahogy eddig, és a szakma tornyait birtokló hűbérurak dörzsölhetik a markukat: a 2,5%-os legitimációjukkal egy ca. 10.000 fős szakmai közösség felett gyakorolhatnak továbbra is etikátlan uralmat, mindössze azért, mert a maradék 97,5% nem képes egyetlen egy közösen felvállalható mondatban sem megállapodni, azon kívül, hogy pusztuljon az, ami van.

Nehéz lenne mindebből más következtetést levonni, mint amit én levontam: itt az alábbiakban közzéteszem és felajánlom a köznek az eddig elkészült munkaanyagot, és a magam részéről folytatom a szakmai és magánéletemet abban a nyugodalmas és békés világban, amelyet 25 év alatt felépítettem magam körül. Legközelebb legfeljebb akkor kapcsolódok bármilyen hasonló törekvéshez, ha látom, hogy egy kritikus tömegű kolléga néhány alapvető alapelvben képes közös nevezőre jutni.

Ezúton köszönöm a munkáját és a közreműködését mindazoknak a kollégáknak, akik energiájukat és idejüket áldozták a munkaanyag előkészítésére és a tanácskozáson való részvételre, remélem, hogy ők is hasznos tanulsággal gyarapodtak.

A munkaanyagok az alábbi linkekre kattintva tölthetők le:

http://szabadalkotok.com/DOWNLOAD/Szakmai_kozelet_Diagnozis_v5.doc

http://szabadalkotok.com/DOWNLOAD/Szakmai_Alkotmany_v6.doc

http://szabadalkotok.com/DOWNLOAD/Strategiai_iranyok_v5.doc

http://szabadalkotok.com/DOWNLOAD/Az_Alkotmany_ertelme.doc

Habár a jövőt és a teendőket illetően nem sikerült semmiféle közös nevezőt kialakítani, egy dologban kivétel nélkül minden jelenlévő, és a munkakanyag előkészítésében részt vevő kolléga egyetértett, hogy az egykori koncepciós perek légkörét felidéző BÉK és MÉK etikai bizottsági eljárások eredményeképpen első és másodfokon a kamarából teljesen ártatlanul kizárt Muzsai István esete mindenképpen felháborító, az ügy egyfajta mérföldkő a szakmai közéletben, és kivétel nélkül mindenki kiáll Muzsai István mellett, és elítélik az alaptalan vádas prekoncepciós, elrettentő célzatú kamarai etikai bizottsági határozatokat. Muzsai Istvánt gyakorlatilag azért zárták ki a kamarából, mert volt bátorsága tavaly ősszel az építészfórum egyik cikkéhez hozzászólva a XII. kerületi tervtanács működéséről a saját konkrét valóságos tapasztalatait közzétenni.

Minden építész kollégát tisztelve és üdvözölve,

Ódor Tamás
Szabad Alkotó

2009. október 12., hétfő

Kedves Kollégák! Kedves Olvasók!

Bevallom, a Vakációmnak már réges rég vége, itt e blogban azonban ennek sajnálatosan semmi jelét nem adtam. Ezért elnézést kérek mindazoktól, akik várták a folytatást.

Hadd legyen azonban némi mentségem. Egyrészt a munka-kötelezettségeim, másrészt egy folyamat, amely részben e blogból bontakozott ki. Ezúton tájékoztatlak benneteket arról, hogy előkészítés alatt áll egy tanácskozás lebonyolítása, amelyben a legkülönfélébb építészeti irányzatokat és felfogásokat képviselő, és a szakmai közélet jelenlegi állapotait elutasító kollégák igyekeznek egy szakmai közös nevezőt megalkotni, nemre, korra és tehetségre való tekintet nélkül. Jelenleg 3 munkaanyag van előkészítés alatt:

- Diagnózis
- Szakmai Alkotmány
- Stratégia

A tanácskozásra a közeljövőben fog sor kerülni, de egyelőre nem lesz nyilvános, mert rengeteg a rosszindulatú, a jelenlegi szakmai közéleti helyzet konzerválásában érdekelt támadás. A tanácskozás eredményével azonban szertnénk majd a nyilvánosság elé lépni.

Természetesen, aki érdeklődik e munka iránt, és szívesen bekapcsolódna már az előkészítésbe is, van saját mondanivalója a fenti munkaanyagokhoz, azt szívesen fogadjuk, akár a tanácskozáson való részvétel is lehetséges.