2010. március 24., szerda

Sértett magyar építészek

A tavaly ősszel megválasztott új MÉK vezetőség programjának és költségvetési előterjesztésének megtárgyalására március 19-én összeült a MÉK küldöttgyűlése.

A küldöttgyűlés tárgyáról és hangulatáról az ÉF-en az alábbi beszámolók olvashatók (némi előzménnyel együtt)

Szubjektív gondolatok a küldöttgyűlés elé (Ertsey Attila)

Csák Máté ország (Bardóczi Sándor)

Mi történt velünk?- A kamarai küldöttgyűlés margójára (Ertsey Attila)

Reakció (Mónus János)

Én magam nem vagyok küldött, nem is aspiráltam rá soha. Így csak az építész médiából (közlöny, ÉF, stb.), valamint a szóbeszédekből értesülök én is a történtekről. Jelen esetben azonban úgy látom, hogy így is bőven elegendő információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy az alábbi - nem újkeletű - véleményemet a nagyobb nyilvánosság elé tárjam.

Sértettség, kicsinyesség, hatalomféltés és gőg

Tömören eme általánosításokkal tudnám jellemezni a honi építész szakmai közösség jelenlegi prominenseit. (itt és a továbbiakban kéretik hozzágondolni: Tisztelet a kivételnek!)

Természetesen nem szeretnék adós maradni e súlyos jelzők indoklásával. Bár ne lenne indokolható! De sajnos, az.

Aki csak egy csöppet is kószált már a külvilágban határainkon túl, és nem csupán turistaként, hanem élő szakmai munkafolyamatokba bekapcsolódva, az megtapasztalhatta azt a szembetűnő szemléleti különbséget, amely a honi magyar építészek és a külföldi építészek között megfigyelhető. Határainkon túl, ugyanis, egészen más az építészek társadalmi státusza, és egyúttal önképe is, mint itthon Magyarországon. A különbség lényege az építész és a hatalom viszonyában lévő alapvető különbségre vezethető vissza. A magyar építész szakmai közösség egésze egy lelki beteghez hasonlítható. Mégpedig egy olyasvalakinek a lelkibetegségéhez, aki a Kádár-rendszerben rendi kiváltságokat élvezett, a rendszer összeomlása után azonban nem találta meg a helyét az új viszonyok közepette, és minduntalan az egykori kiváltságait, és az azzal együttjáró társadalmi státuszát kívánja valamilyen módon részben, vagy egészben helyreállítani. Gyakorlatilag erről szól az elmúlt 20 elvesztegetett év a magyar építészek szakmai közösségében. Az e törekvés nyomán folyó tusakodáson kívül szinte az égvilágon semmi nem történt a szakmai szervezet keretében.

Miből táplálkozik ez a törekvés? Sajnos azt kell mondjam, alapvetően önhittségből, szűklátókörűségből, butaságból és önzésből. Hogyan és hol kezdődött a vakvágányra futás? A kezdetek még a 80-as évekre vezetnek vissza. Akik már akkor is aktívak voltak, azok még emlékezhetnek a GMK-k és VGMK-k korszakára, szakmánk igazi "aranykorára". Nincs annál szebb dolog a világon, mint amikor az állami tervezőintézetben főállásban dolgozva "maszekolgatunk", vállalati papíron, vállalati tussal, telefonnal és teljes infrastruktúrával a háttérben. Ráadásul akkor - legalábbis egy ideig - még egy fillér személyi jövedelemadót sem kellett fizetni a "maszek" jövedelem után. Ebben a rendszerben még a fiatalok is érvényesülhettek: ahol én kezdtem a pályámat annak idején, az idősebb kollégák számára túlságosan is idegennek tűnt a GMK és a VGMK, nem is nagyon látták át a működését, így nyeretlen kétévesként (két év tervezőgyakornoki tevékenység után) nyitva volt előttem a pálya, hogy én alapítsam meg az irodánk VGMK-ját. Emlékszem, majd szétfeszültem a büszkeségtől, amikor némely 50-es éveiben járó tervező kollégám kezébe több pénzt számoltam le havonta a VGMK-ban végzett munkák után, mint a havi vállalati fizetésük! Gondolhatjátok, volt is tekintélyem...:-) Szép idők voltak, vitathatatlan. Mindez pedig annak volt köszönhető, hogy a 80-as években az akkori szovjet-blokk országok közül egyedüliként Magyarországon óvatosan elkezdték kinyitni a kapukat az addig szégyenteli burzsoá csökevénynek minősített egyéni- és kisvállalkozások előtt. Virágoztak a TSz-ek (fiatalabbaknak: mezőgazdasági Termelő Szövetkezetek, amelyeket aztán a rendszer(ill. gengszter)váltás sikeresen szétzúzott), és melléküzemágaik a gazdaság jelentős szereplőivé avanzsáltak, a gyárakban és vállalatoknál pedig szárnyaltak a VGMK-k. Más kérdés, hogy akkor híre volt, hogy Európa legdolgosabb népe a magyar, mert 8 óra állami munka mellett még legalább 6 órát tölt a magánszektorban is munkával. Tény, hogy ez iszonyatosan önkizsákmányoló életmód, ami nem tartható fenn hosszútávon. De akkor ez így folyt. Egyes értelmiségiek nem vetettek meg semmilyen munkát: sokat lehetett hallani sertéstenyésztő, fóliasátrazó és taxizó mérnökökről is. A gazdaság a külföld felé való felelőtlen eladósodásnak és ennek a második műszakkal nyert termelő erőnek köszönhetően komoly fellendülésben volt, volt hát mit tervezniük az építészeknek is. A nyaralók és lakóházak gombamódra nőttek ki a földből. Azóta sem épült sohasem egy év alatt annyi lakás, mint akkor. Ehhez jött aztán még a lelemény a szerzői joggal kapcsolatban. Merthogy az állami szektorból is ki kellett valahogy szivattyúzni a jövedelmet. Munka volt, pénz volt, adózni nem kellett. Kell ennél szebb élet egy építésznek?
E pezsgés és a pénz deleje azonban már akkor elkezdte megszédíteni a szakma akkori prominenseit. Ha már ilyen szépen lehet aratni, akkor jó lenne leszűkíteni azoknak a körét, akiket a húsosfazék közelébe engedünk - gondolták, és létrehozták a hierarchikus É-1, É-2 és É mittudomén tervezői jogosultsági rendszert, majd ezt követően az Alkotmánybíróság által később megszüntetett ÉSzB-k rendszerét (a mai tervtanácsok 1:1 arányú előképét). És természetesen dörzsölték a markukat: ezt ügyesen megcsináltuk, hadd bokázzanak csak a fiatalok amíg megszerzik a vezető tervezői jogosultságot, és ha nem állnak be a sorba, az ÉSzB-k még akkor is lazán kiszűrhetik a renitenseket. A prominens építészek önmagukat valóságos népnevelővé, az esztétikai tuti megmondóivá emelték, és a szellemi felsőbbrendűségnek ezt az imázsát igyekeztek a társadalom egészével is megetetni. Az egyik fajta érvelés már akkor is az volt, hogy túltermelés van az oktatásban, nincs itt szükség évi 100-120 fő friss diplomás építészre a tervezésben. (Ehhez képest most ugyanez az érv jelenik meg 500-800 fő/év friss építész diplomásra hivatkozva...) Bátorkodom megkérdezni a szakmai közéletet ma bitorló kollégáinktól: árulják el, hogy szerintük valójában hány darab tervező építész/év kibocsátás lenne ma kívánatos, vagy egyáltalán általuk tolerálható ahhoz, hogy egy diplomát szerző építész ne egy hatalmi hierarchia alján találja magát (amelyik, mint tudjuk, az alkotói kibontakozás totális elfojtója), hanem egy partnerségen alapuló valóságos szakmai közösségben? 5, netán 10? Vagy esetleg felmehetnénk 20-ra, Kedves Kollégák?

Az építész pedig egy olyan fajta, főleg, ha magyar, amelyik hajlamos az előbbiekben leírt kivételesen kiváltságos élethelyzetet szerzett jognak tekinteni. A megcsillant kiváltságoktól szakmánk prominensei valóságos vérszemet kaptak. Hiába, sok irodalmi mű örökíti meg a pénz őrületét, azt, hogy miképpen torzítja el a pénz utáni féktelen kapaszkodás a mégoly ígéretesnek induló személyiséget is. Ennek folytán szakmánk prominensei az 1990-es rendszerváltás (pardon nem kevesek szerint "gengszterváltás") óta mással sem voltak elfoglalva az elmúlt 20 évben, mint e korábbi kiváltságok megvédésével, besáncolásával, visszaállításával, ha kellett visszacsempészésével (lásd Tervtanácsok), olyannyira, hogy ez a folyamat mind a mai napig zajlik, és pld. a vezető tervezői "cím"-hez mára már a korábbi 5 évvel szemben 8 évre emelték az előfeltételül megkövetelt tervezői gyakorlati évek számát. És ezt nem az építészek által lenézett és szidott állami hivatali apparátus sütötte ki, hanem szakmánk jeles prominensei saját kollégáiknak. És mindezt az "építészeti minőség emelésének" álcája mögé bújva tették. Akkor most ezt hasonlítsuk össze, Kedves Kollégák, Svédország példájával, ahol a tervezésnek még az sem jogosultsági előfeltétele, hogy valaki építész legyen. Na itt röhöghetjük mi, magyar építészek, magunkat körbe azonnal...:-))))

De ez még mind semmi!

Folytatás következik: "Görcsös kapaszkodás a semmibe"

ÓT

7 megjegyzés:

 1. E-mailben érkezett az alábbi hozzászólás, amellyel magam is hasonlóan látom a helyzetet:

  "Ha tényleg a pénzrehajtás és annak bebiztosítása lenne a motiváció, az legalább beleférne az átlagba. De ha rózsaszín tüllszoknyás primadonnák többszáz köbméter vasbetont formálnak meg úgy, hogy közben a saját világlátásukat, építészeti adhoc szemléletüket abszolút objektivitásként interpretálják, az ijesztő ostobaság."

  továbbá:

  "Az a filozófiai katyvasz, amit az építészek belekevernek a munkájuk megideologizálásába, az szégyen.
  Persze, ez valószínűleg nem eredendő rosszaság, csak az önkontroll hiánya. Szép lassan mindenki hozzászokik, hogy kevés bejövő adatból határozott eredményt kell produkálni. (vö. gondolatból több száz köbméter vb.) Nem csoda, ha előbb-utóbb egy űrből készült, földgömböt ábrázoló felvételt látva, másnap már az univerzum térbeli és időbeli kiterjedéséről abszolút határozott véleményt alkot, sőt, ez már egyben azonnal Archimedeszi fix pontja az aktuálisan előálló térbeli konstrukciójának."

  VálaszTörlés
 2. de még ha vállalnák a rózsaszín tüllszoknyát, az legalább vidám és némi színfolt lehetne :-)

  ehhez képest nézzél körül a BME-n, vagy akár néhány "nagynevű" építészirodában, és tömegesen szálló feketébe öltözött varjakkal, helyi szlenggel "csuhásokkal" találkozhatsz... sokszor már nem is tudod, hogy egy építészeti egyetemen, vagy egy vallási szektánál tettél-e látogatást :-(

  GL

  VálaszTörlés
 3. azért ti sem bírjátok ki személyeskedés nélkül...

  ezen is érdemes lenne elgondolkodni!

  VálaszTörlés
 4. Még mielőtt valóban elburjánzana a személyeskedés, szeretném közzétenni, hogy a durva eseteket ki fogom moderálni!

  Tény, hogy annál valóban komolyabbnak szántam a cikksorozatomat, minthogy egymás öltözködési szokásait cikizzük. Hagyjuk meg ezt a kérdést inkább békésebb időkre.

  Máskülönben nekem az a véleményem - úgy általában - arról, hogy Mo.-n sokan mondmáig szívesen viselnek egyenruhát vagy egy adott csoportot beazonosító viseletet, hogy egyelőre írjuk ezt is a hazánkban immár 200 éve a küszöbön toporgó polgárosodás számlájára. Egy erős és szellemileg önálló, öntudatos polgárság nélkül ugyanis reménytelen a nyugati polgári kultúra hiányát számon kérni honfitársainkon. Ezért célszerű az egyen-viseletet preferálókkal szemben még jó ideig türelemmel lennünk, ugyanis tudomásul kell vennünk, hogy ahhoz, hogy valaki fel merje és fel tudja vállalni önmagát egy közösség előtt, anélkül, hogy ezt egy mögöttes vagy közvetlen hatalomra támaszkodva tenné, ahhoz megintcsak erős polgári öntudatra, abból kibontakozó szellemi magabiztosságra lenne szükség. Addig, amíg erre a szintre nem jutunk el ebben az országban, addig az önmagukat egymagukban szellemileg gyengének és védtelennek érzők ilyen-olyan látványos csoportokba verődve igyekeznek különlegesnek és bátraknak mutatkozni. Különösen igaz ez az önmagukat kiválasztottaknak érzők köreire.

  VálaszTörlés
 5. persze lehetne folytatni a sort, mert az egyenruhára aztán különféle kitüntetéseket is kell aggatni, aztán jönnek a címhalmozások, mint vezető tervező meg a DLA, meg az akadémikus, meg miegymás.

  és egy idő után még képesek is önmagukról elhinni, hogy mindezek alapján különb építészeti alkotásokra képesek... na ez a szörnyű!

  VálaszTörlés
 6. nem ez a legszörnyűbb! a legszörnyűbb az, hogy hatalmi pozícióból akarnak megfellebbezhetetlen esztétikai ítéleteket alkotni a társaik munkáiról

  van, akit már a hatalomnak, a másik felett való ítélkezésnek a tudata önmagában is boldoggá tesz, de ez inkább már mégis inkább a pénzről szól. akit kiszorítok - nem versennyel, hanem hatalmi eszközzel - a pályáról, annak a helyét én foglalhatom el, engem fognak megbízni a munkával, mert a megbízók tudják, hogy az idő versenyében velem fognak jobban járni...

  ne legyünk naivak, mindenütt van kiszorítósdi. mindenhol folyik a harc a koncért ilyen-olyan módszerekkel, kapcsolatokkal stb. de olyan, mint nálunk, olyan sehol máshol nincs! a svédeknél vagy a finneknél, németeknél, angoloknál, hollandoknál, dánoknál elképzelhetetlen, hogy egy építész (vagy a neje) egyszerre legyen egy hatóságnál a döntéshozói, bírálói és a tervezői oldalon! ez a magyar rendszer Európában olyan ingatag lábakon áll, mint egy kártyavár, elég csak egy kicsit megpiszkálni és összedől magától!

  VálaszTörlés